Hjullastare

Hjullastare för industriell hantering

Kursens syfte är att deltagaren skall kunna framföra och arbeta med hjullastare på ett säkert och miljömedvetet sätt. För att få framföra hjullastare på allmän väg krävs minst traktorkort.

Efter att ha blivit godkänd på hjullastarutbildningen, utfärdas en utbildningsbok.

Deltagaren skall, efter avslutad utbildning, kunna:

utföra den dagliga tillsynen och underhållet av maskinen
utföra säkerhetskontroller av hjullastaren
vilka tilläggsaggregat som finns och vad dessa används för
välja rätt aggregat för arbetsuppgiften
placera maskinen på ett sätt som innebär största möjliga stabilitet och säkerhet beroende på situationen
vilka metoder som används för att öka hjullastarens framkomlighet
vilka metoder som används för losskörning och lossdragning
manövrera maskinen efter teckengivning och efter dirigering via radio
beräkna lyftförmåga enligt särskilda lyftdiagram
utföra olika typer av lyft
reglerna för utförande av personlyft
utföra olika typer av personlyft
reglerna för framförande av teleskoplastare på allmän väg
utföra arbete på ett kvalitets- och miljömedvetet sätt
de säkerhetsregler som finns för arbete med maskinen och arbeta på ett säkerhetsmedvetet sätt

Kurstid: individuellt och enligt överenskommelse​

Hjullastare för industriell hantering
Kursen vänder sig till den som yrkesmässigt arbetar som hjullastarförare inom industrin, terminaler, hamnområden mm.

Utbildningens syfte är att ge deltagaren kunskaper för att bli en säker och ekonomisk förare.

Kursen innehåller följande:

  1. arbetsmiljö
  2. regler och förordningar
  3. maskintyper
  4. besiktningsregler
  5. ergonomi
  6. hjullastarens arbetssätt
  7. material och godshantering
  8. daglig tillsyn och skötsel
  9. regler för att framföra hjullastare på allmän väg
  10. kvalitet, miljö och säkerhet

Kursen följer den läroplan (TLP 2) som fastställts av arbetsmarknadens parter.

Kurstid: 3-5 dagar eller efter överenskommelse.