​Sparsam körning, mobila arbetsmaskiner

Om alla förare av arbetsmaskiner i Sverige tillämpade sparsam körning och undvek tomgång skulle utsläppen av avgaser och hälsofarliga partiklar minska med hundratusentals ton. Bränslebesparingen skulle vara värd flera hundra miljoner kronor.

Minskad bränsleförbrukning medför t ex minskade kostnader för företagaren, mindre buller och utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande avgaser och partiklar.

I utbildningen lär du dig att belasta motorn optimalt. Många kör på för högt varvtal, och en minskning ger då stora besparingar. Nya motorer med direktinsprutning mår betydligt bättre av att köras på lägre varv än äldre maskiner. Dessutom bullrar de inte lika mycket. Många maskinförare kör också omotiverat mycket på tomgång. Andra sätt att spara bränsle kan vara att lägga om logistiken eller att lära sig utnyttja topografin utifrån maskinens egenskaper.​

Efter utbildningen ska maskinföraren bland annat ha lärt sig:

  • att planera sin körning och optimera logistiken i arbetsområdet
  • att accelerera effektivt
  • vilka varvtal som är optimala i olika arbetsmoment
  • att använda hydrauliken effektivt
  • att använda växellådan för att få låg bränsleförbrukning
  • vilken betydelse underhåll och skötsel av maskinen har.

För mer info, kontakta mig